Sembol aslında ilk kelime anlamı olarak ” Birlikte atmak” anlamına gelir. Gerçekten de atıp tutarak bir şeyleri bir şeylere bağlamamız ve sonucunda da ortak birer karar alıp, bu doğrudur dememiz ne kadar doğru olabilir. Neden sembollere bir şeyler yükleyip kullanmışız ? Tüm mitolojilerde, dinlerde, masallarda, mağara resimlerinde ve diğer birçok şeyde semboller imdadımıza yetişmiş. İşte sembollere anlam yüklememiz de ki nedenler ve anahtarların buradaki önemi hakkında gelin biraz düşünelim.

Anahtarlar belki de hayatımızın her yerinde bizler ile birlikte. Kilitlememiz gereken o kadar çok şey var ki, kilitsiz olsak acaba nasıl olurdu. Bu nedenle anahtarlarımız hayatımızın her şeyi. Bunda ki en büyük etken ise anahtarların tarihler öncesinde hayatımıza girip, bizim için değerli olan her şeyi kapalı kapılar arkasında saklamış olamasıdır. Bu önem antik Mısır da başlayıp günümüze kadar gelmiştir.

Tarihi süreçte anahtarların bu önemi giderek inançlarımıza da karışmış ve sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü anahtarlar yaşamdan sonraki cennet ve cehennemin kapısı ya da geçmişlerimizin anahtarı olmuştur. Bir çok eski tabloda bu ve buna benzer sembolik anahtar tasvirlerine rastlayabilirsiniz.

İnsanlar neye inanırsa inansın, kendi yaşamlarından bir şeyde sembol olmak zorunda kalmıştır. Bu belki bir anahtar, belki bir mum ya da aklınıza gelebilecek her hangi bir şey. Çünkü insanların zihninde inancı pekiştirebilmek aslında onu somutlaştırarak gerçekleşir. Aksi halde insan tamamen hayali bir takım şeylere inanması çok güç olabilirdi. Sembollerde burada bu inancı pekiştirme de büyük rol oynar. Anahtarların sadece bir anahtar olmadığı gerçek hayatta hayatımızı nasıl kolaylaştırıyorsa öteki alemlerde de hayatımızı kolaylaştırdığı buradan da kolayca anlaşılabilir. ” Bu arada bu yolculukta anahtarınızı unutmasanız iyi olur.” yoksa işler sandığınız gibi yürümeyebilir.

İnsanlar aslında öteki dünyadan çok, anahtarlarını o an yaşadığı dünyaya göre sembolleştirirsek belki diğer tarafta pek anahtara ihtiyacı kalmayabilir. Öldükten sonra nereye gideceğimizin önemi aslında bu dünyayı iyileştirmek için ne yaptın sorusuyla başlamalı ? Çünkü insanlar yaşadığı dünyaya hiç saygısı kalmamış ve günden güne yaşanılmaz bir yer olmaktan çıkarmak için uğraşmaktadır.