Anahtarların ve ilk kilitlerin tarihi eski Mısır’a kadar gitmektedir. Tarihler boyunca anahtarlar üstlendikleri görev niteliği ile sembol olarak da kullanılmıştır. Daha çok ruhani ya da duygusal anlamlar yüklenerek kullanılan anahtarlar adeta sembol niteliğinde olmuştur. Aynı zamanda ilk yazı türlerinde de sembollere bolca rastlanmaktadır.

Bu da sembollerden anlam çıkarma da, ya da anlam yüklemede neden bu kadar iyi olduğumuzu gösterir. Fallarda dahi, görünen sembollere göre insanlar gelecek hakkında yorumlar yapar. Bu anlamda gizemlerle dolu hikayeler ve bilinmeyenleri anlatmada anahtarların sembolik özelliği ortaya çıkmaktadır.

Sembol anahtarlardan en çok bilineni ”Ankh” anahtarıdır. Antik Mısır’ın sembolü bu anahtar, sonsuzluk ya da yaşamın anahtarı olarak da bilinmektedir. ”T” harfine benzeyen görüntüsüyle Mısır yazıtlarında da sık sık görülmektedir. Gerçek dünya ve dünyevi alem arasındaki çizgiyi temsil eder.

Antik Yunan dönemi tanrıçası ve adı belki çokça duymadığınız Tanrıça Hekate’nin merkezi, Anadolu topraklarında ”Lagina” antik kenti olarak adlandırılan Muğla bölgesinde yer almaktadır.Diğer yaşama geçisin anahtarı onun elindedir.

Hristiyanlıkta ”Saint Peter”, elinde ki iki anahtar ile cennetin krallığının anahtarlarını elinde tutar. Cennet kapısının bekçisi olarak adlandırılan ”St. Peter” tasvirinde anahtarlardan biri cennetin kapılarını açar bir diğeri ise kapıları kapatır.

Tarot falında ”The Hierophant” kartında dini liderin altın da bulunan iki anahtar, aydınlanmayı ifade eder.

Anahtarlar tarih boyunca önemli semboller olmaya devam etmiştir. Hatta bir çok gizli örgütlerin de sembollerinde kullanılmıştır. İnsanlar aynı zamanda anahtarı kendi sembolleri olarak kullanmayı da çok sever. Duygusal anlamda bir takım anlamlar yüklenir bu anahtarlara. Kimimiz bir bileklikte, kimimiz boynunda ve kimimiz ise yüzüklerin de olmasından hoşlanır.

Anahtarların bu kadar çok sembolleşmesinin nedeni olarak her hangi bir bilimsel çalışma yapılmamıştır. Ancak anahtarlar günlük yaşantımızda içimizdeki keşfetme ve sırlar ile dolu olduğumuzun göstergesi olmuştur. Bu da sembol olarak öteki alemlere de geçişinde anahtarı olmasının nedenlerinden biridir. Bazı açılışlarda ya da uluslara arası davetler de, sembol olarak şehrin anahtarının hediye edilmesi de bir gelenek haline gelmiştir. İnsanoğlu var olduğu müddetçe de, anahtarların sembol olma gücü devam edecek gibi gözükmektedir.