Hayatımız da uzun yıllardan beri kilitler vardır. Peki bu kilitler nasıl oldu da hayatımıza girdi. Kilitler bilindiği üzere binalarda, arabalarda, kasalarda, depolama alanlarında ve daha birçok yerde karşımıza çıkar. Mekanizması karmaşıktır. Tarih boyunca kilitleri yapan ve açmasını da sadece kendisi bilen çilingirler, bu alanda hep ihtiyaç duyulan meslek erbapları olmuştur.

Çilingirler milattan binlerce yıl öncesine kadar dayanan bir geçmişe sahiptir. İlk olarak Eski Mısır ve Babil topluluklarında ortaya çıktıkları düşünülmektedir. Çünkü yapılan arkeolojik kazılarda bu tarihler işaretlenmektedir. Medeniyetin esas geliştiği yer olan bu bölge de kilitlerin ortaya çıkması aslın da çok da şaşırtıcı bir durum değil. İlk önceleri ahşaptan yapılan kilitler, zamanla demirin şekillendirilebilmesi gücü ortaya çıkınca, demirden yapılmaya başlanmıştır. İlk yapılan kilitler tabi ki çok basit mekanizmalara sahip ve çözülmesi zor olmayan kilitlerdi.

Günümüze yaklaştıkça, özellikle sanayi devriminden sonra, kilit konusunda uzmanlaşma ve çok daha karmaşık kilitlerin üretilmesine başlandı. Bu çağlarda birbirinden ünlü kilitçiler ortaya çıkmıştır. Ünlü kilit ustalarından İngiliz William F. Banham 1920’li yıllar da bulduğu otomatik kapı kilidi sonrası açtığı şirket, bugün halen varlığını sürdürmekte ve büyük bir güvenlik şirketi haline dönüşmüştür. Günümüzde kullanılan birçok kilidin adı da İngiliz kilidi olarak adlandırılır. Bu kilitlere altı sürgülü kilit denir.

Osmanlı da ise kimsenin pek bilmediği Ehl-i Hıref Teşkilatı adında bir teşkilat bulunmaktaydı. Bu teşkilat kelime anlamıyla sanata ve zanaate yatkın becerikli kişilerin eğitilmesi demekti. Ayrıca Osmanlı sanatına katkıda bulunmada bu teşkilatın yeri çok önemliydi. Bu teşkilatta devşirme kişilerde çokça bulunurdu. İyi bir eğitimden geçirildikten sonra yalnızca saray için çalıştırılırlardı. Genel olarak Osmanlı Devletin de saray dışındaki zanaatkar esnaf da Ehl-i Hıref olarak adlandırıldı. Bu teşkilat içinde yer alan çilingirler ” Cemaat-i Çilingeran ” olarak adlandırılırdı.

[/b]

Çilingirler aynı zamanda güvenilir kişiler olması gerekmektedir. Tarihte bir çok şeyi kilit altında tutan çilingirler ürettikleri kilitlerin güvenliğinden sorumlu kişilerdi. Bu sebeple kilitçiler özel olarak seçilir ve bazı şeyleri sır olarak tutması istenirdi. Eski toplum medeniyetlerinde bu çok zor bir işti. Tutulması gereken sır bazen çilingirin hayatına mal olabilirdi.